CHENGPAI-e hoş geldiňiz

Poslamaýan polatdan ýasalan duşlary professional öndüriji hökmünde iň gowy önümleri hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz

“Chengpai” önümleri bilen günüň ýadawlygyny islän görnüşiňizden aýyrmak üçin garaňky asmanyň spreýiniň ýagyşyny alyp bilersiňiz.

 • Hil

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.

 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  Zawodymyz ýokary hilli, çykdajyly önümleri öndürýän “ISO9001: 2008” premýer-ministri boldy

 • Öndüriji

  Öndüriji

  Şoşan şäheri, Nanhai etraby, Foshan şäheri, amatly aero-amfibiýa transport ulgamy, Guangdong welaýatynda iň ýokary güýçli ikinji we jemi içerki önüm boýunça iň ýokary şäher.

Meşhur

önümlerimiz

10 ýyllap duş öndürmekde ýöriteleşen önümler bütin dünýä eksport edilýär.

biz kim

“Chengpai” oýlap tapyş üçin birnäçe hytaý patentine, peýdaly modeller we daşky görnüş üçin 20-den gowrak hytaý patentine we 10-dan gowrak Guangdong täze ýokary tehnologiýa önümine eýelik edýär.

Önümçilik-marketing toplumlaýyn kärhana hökmünde Chengpai milli ýokary tehnologiýaly kärhana, milli tehnologiýa esasly kiçi we orta kärhana, Guangdong ygtybarly kärhana we “ISO9001 kepillendirilen kärhana” hökmünde ykrar edildi we senagat birleşiginiň köp sanly hormat şahadatnamalaryna eýe boldy. .

 • önümlerimiz
 • 2
 • 3
 • 4
 • 10
 • 7